Available courses

продължителност на курса 660 втора степен на професионална квалификация
продължителност на курса 600 учебни часа, част от професия
Продължителност на курса 960 учебни часа професионална квалификация 3 степен
Продължителност на курса 660 учебни часа, професионална квалификация 2 степен
Продължлжителност на курса 960 учебни часа, професионална квалификация 3 степен
Продължителност на курса 960 учебни часа професионална квалификация 1 степен
Продължителност на курса 960 учебни часа, професионална квалификация 3 степен
продължителност на курса 300 учебни часа, част от професия
Курс с продължителност от 150 часа е необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020. Курсовете се провеждат съвместно с лицензиран Център за Професионално Обучение